Privátna urologická ambulancia si Vám s hrdosťou dovoľuje oznámiť, že sa stala členom prestížnej spoločnosti SCRS (Society for Clinical Research Sites).

Dotazníky

Dotazníky sú veľkou a súčasne aj jednoduchou pomôckou v praxi každého urológa a pomáhajú nám v základnej orientácii pacientovho ochorenia. Všetky dotazníky sú validizované, teda medzinárodne uznávané, platné v celom svete. Ich používanie pri diagnostike a liečbe ochorení močového mechúra a prostaty je povinné a zahájenie liečby je v určitých prípadoch dokonca zákonne viazané na vyplnenie dotazníka. Na úvodnej stránke si môžete pozrieť, a dokonca online vyplniť dotazníky. IPSS /International Prostate Symptom Score/ dotazník - Medzinárodné skóre prostatických symptómov a IIEF /International Index of Erectile Function/ dotazník - Medzinárodné skóre sexuálneho zdravia.

Medzinárodná stupnica prostatických symptómov (I-PSS)
Ak máte 8 bodov a viac, obráťte sa na svojho lekára alebo vyplňte kontaktný formulár.
  Ani raz Menej ako raz z piatich močení Menej ako každý druhý raz Približne každý druhý raz Viac ako každý druhý raz Takmer vždy
Ako často v priebehu posledného mesiaca ste mali po vymočení pocit neúplného vyprázdnenia močového mechúra?
Ako často v priebehu posledného mesiaca ste museli ísť močiť skôr ako po uplynutí dvoch hodín od posledného močenia?
Ako často v priebehu posledného mesiaca sa Vám pri močení zastavil prúd moču a museli ste znovu začať močiť?
Ako často v priebehu posledného mesiaca bol pre Vás problém oddialiť močenie?
Ako často v priebehu posledného mesiaca ste mali slabý prúd moču?
Ako často v priebehu posledného mesiaca ste museli tlačiť, aby ste začali močiť?


Ani raz 1-krát 2-krát 3-krát 4-krát 5-krát a viac
Priemerne koľkokrát v priebehu posledného mesiaca ste sa museli počas jednej noci zobudiť kvôli močeniu?
Celkové skóre I-PSS S =

Hodnotenie kvality života v súvislosti s močením

Ak máte 2 body a viac, obráťte sa na svojho lekára alebo vyplňte kontaktný formulár
  Výborne Dobre Väčšinou uspokojivo Zmiešane Väčšinou neuspokojivo Zle Veľmi zle, hrozne
Ak by ste mali dokonca života močiť tak ako doteraz, ako to hodnotíte?
Index hodnotenia kvality života L =

Dotazník sexuálneho zdravia muža
Ak máte 21 bodov a menej, obráťte sa na svojho lekára alebo vyplňte kontaktný formulár.
 

veľmi nízka nízka priemerná vysoká veľmi vysoká
Ako by ste hodnotili svoju dôveru v schopnosť dosiahnuť a udržať erekciu?


nikdy alebo takmer nikdy málokedy niekedy väčšinou vždy alebo takmer vždy
Ak u Vás pri erotickej stimulácii došlo k erekcii, ako často bola Vaša erekcia dostatočná pre pohlavný styk?
Ako často ste boli pri pohlavnom styku schopný udržať erekciu aj po preniknutí do partnerky?
Ak došlo k pohlavnému styku, ako ťažké bolo pre Vás udržať erekciu až do konca pohlavného styku?
Keď ste sa pokúsili o pohlavný styk, ako často bol pre Vás uspokojivý?
Súčet bodov =