Privátna urologická ambulancia si Vám s hrdosťou dovoľuje oznámiť, že sa stala členom prestížnej spoločnosti SCRS (Society for Clinical Research Sites).

Klinické štúdie

Klinické štúdie poskytujú pacientom jedinečnú možnosť prístupu k novým liekom, ktoré v budúcnosti môžu znamenať zmenu v liečbe rakoviny prostaty. Nie každé pracovisko a nie každý urológ má prístup ku klinickým štúdiám. Pacient je v klinickej štúdii oveľa viac sledovaný a monitorovaný, ako by bol pri normálnej liečbe. Naše pracovisko pravidelne realizuje klinické štúdie v rôznych oblastiach, medzi nimi aj v problematike rakoviny prostaty, lokálne pokročilej alebo metastázujúcej, generalizovanej formy ochorenia.

Viac informácií o klinických štúdiách nájdete na www.srcsk.sk.

V súčasnosti prebieha nábor do klinickej štúdie s metastazujúcim hormónrefraktérnym karcinómom prostaty pomocou autovakcinácie . Ak máte záujem o účasť v klinickom skúšaní , potom nás kontaktujte na t. č.:

0905 343 753

0905 343 753

0915 423 320

0915 423 320

eventuálne na email roman.sokol@urology.sk

Ak máte hocijaké otázky, neváhajte a kontaktujte nás na telef. číslach

032/65 24 082

032/65 24 082

0905 990 600

0905 990 600

cez kontaktný formulár, emailom roman.sokol@urology.sk alebo napíšte otázku do fóra a my vám na ňu odpovieme.