Privátna urologická ambulancia si Vám s hrdosťou dovoľuje oznámiť, že sa stala členom prestížnej spoločnosti SCRS (Society for Clinical Research Sites).

Liečba nádorov prostaty moderné fotónovou terapiou je značne efektívne

Výsledky modernej fotónovej terapie a jasne ukazujú, že benefit protónovej terapie pre pacientov so zhubnými nádormi prostaty v porovnaní s dobre vybaveným, fotonovým pracoviskom je nulový. Vysoká cena protónovej terapie je v týchto prípadoch neopodstatnená.

Celý článok na http://www.cus.cz/pro-odborniky/o-spolecnosti/protonova-terapie/lecba-nadoru-prostaty-moderni-fotonovou-terapii-je-znacne-efektivni/