Privátna urologická ambulancia si Vám s hrdosťou dovoľuje oznámiť, že sa stala členom prestížnej spoločnosti SCRS (Society for Clinical Research Sites).

Od 1 apríla 2013 platí nový zákon o preventívnom vyšetrení u muža

Od 1 apríla 2013 platí nový zákon o preventívnom vyšetrení u muža ,prevencia sa realizuje u muža 1 x za 3 roky po 50 -ke, v prípade pozitívnej rodinnej anamnézy po 40 ke 1 x za 3 roky ak je s PSA menšie ako 1 ng/ ml , jeden krát za 2 roky ak je s PSA medzi 1-2,5 a jeden krát za 1 rok ak je s PSA vyššie ako 2,5 ng / ml.