Privátna urologická ambulancia si Vám s hrdosťou dovoľuje oznámiť, že sa stala členom prestížnej spoločnosti SCRS (Society for Clinical Research Sites).

Proenzýmová forma prostatického špecifického antigénu

Proenzýmová forma prostatického špecifického antigénu. [-2] proPSA je frakciou v plazme cirkulujúceho free PSA.

Patologicky zvýšená produkcia PSA je charakteristickým znakom malígnych prostatických tkanív a imunohistochemicky je jeho prítomnosť pozorovaná predovšetkým v dobre diferencovaných nádoroch. Zvýšená produkcia PSA existuje aj u nemalígnych ochoreniach prostaty, predovšetkým u benígnej hyperplázie. Nová metóda stanovenia [-2]proPSA je založená na objave, že nádor produkuje okrem iných aj túto látku. Tá sa dostáva do krvného obehu a podľa jej množstva možno posúdiť prítomnosť nádoru alebo riziko vzniku nádoru. [-2]proPSA nám dáva informáciu aj o tom, či sa jedná o nádor rychlo rastúci a z toho dôvodu veľmi nebezpečný pre pacienta, alebo naopak o pomaly rastúci, a tým menej rizikový. Vďaka svojim vlastnostiam [-2]proPSA nastupuje ako doležitý diagnostický sérový marker pre rozšírenie a zlepšenie detekcie karcinómu prostaty. Pri vyšetrovaní v kombinácii s PSA a free PSA umožňuje stanoviť PHI (prostate health index - index zdravia prostaty) index. Tento index sa používa ako pomôcka pri rozlíšení karcinómu prostaty od benígnych prostatických stavov u mužov vo veku nad 50 rokov s celkovým PSA ≥ 2,0 až ≤ 10,0 ng/mL a nálezom digitálneho rektálneho vyšetrenia, ktoré nevzbudzuje podozrenie na výskyt karcinómu.

Samotné hodnoty stanovenia [-2]proPSA sa pre interpretáciu nepoužívajú. Hodnotenie sa vždy robí pomocou PHI, ktoré kombinuje výsledky stanovenia PSA, fPSA a [-2]proPSA. Výber vhodného skóre Beckman Coulter PHI, ktoré slúži ako vodítko pre liečbu pacienta, zvažuje percentuálny podiel detekovaných karcinómov (klinická citlivosť) a podiel mužov bez karcinómu, u ktorých je možné sa vyhnúť biopsii prostaty (klinická špecificita).

Pravdepodobnosť (hodnotenie rizika) karcinómu prostaty pre Beckman Coulter PHI pacientov s PSA medzi 2 a 10 ng/mL (Kalibrácia Hybritech PSA a voľného PSA):