Privátna urologická ambulancia si Vám s hrdosťou dovoľuje oznámiť, že sa stala členom prestížnej spoločnosti SCRS (Society for Clinical Research Sites).

Test predispozície pre Ca prostaty

Rakovina prostaty je jedna z najčastejších onkologických ochorení vo svete. Stále rastúci počet ochorení otvára nové možnosti v diagnostike, ktoré umožňujú vyčlenenie rizikovej skupiny mužov. V rámci našej ponuky máme k dispozícii aktuálne 2 typy predispozičných testov. Test predispozície pre Ca prostaty je voľbou v prípade , že sa vo vašej rodine rakovina prostaty vyskytla, ale nemusí to byť podmienkou. Cieľom testu je určiť, či je dôležité myslieť na včasný a aktívny dohľad v špecializovanej urologickej ambulancii a v niektorých prípadoch dokonca aj sledovanie inými odborníkmi špecialistami so zameraním sa na špecifický manažment Vášho zdravotného stavu, respektíve na sledovanie vybraných orgánov , ktoré môžu byť vo zvýšenom riziku pre rozvoj ochorenia v budúcnosti./ prim. MUDr. Lucia Copáková – odborný garant/

www.genespro.net