Privátna urologická ambulancia si Vám s hrdosťou dovoľuje oznámiť, že sa stala členom prestížnej spoločnosti SCRS (Society for Clinical Research Sites).

Vyšetrenie p2PSA - informácia pre laickú verejnosť

Vážení páni,

chceli by sme vám podať, pokiaľ možno, najzrozumiteľnejšie vysvetlenie o vyšetrení p2PSA, ktoré by sme vám pre zistenie vášho aktuálneho zdravotného stavu radi ponúkli. Za posledných 20 rokov výskyt karcinómu prostaty stúpol výraznejšie než u iných rakovín a v súčasnosti je to druhá najčastejšia príčina úmrtia na malignitu u mužov. Riziko dramaticky narastá po päťdesiatom roku života a 2 z 3 úmrtí nad 65 rokov má na svedomí karcinóm prostaty. Spoľahlivý test pre detekciu skorého štádia karcinómu prostaty, kedy je nádor obmedzený na žľazu a možno poskytnúť účinnú liečbu, môže mať pre pacientov a lekárov značnú hodnotu. Najznámejším nádorovým indikátorom - markerom, ktorý v diagnostike už dlho sledujeme, je PSA, čiže prostatický špecifický antigén. Ten má podľa urológov však jeden nedostatok. Niekedy je pozitívny aj z iných než nádorových príčin, napríklad pri zápaloch prostaty alebo močových ciest či pri benígnej hyperplázii prostaty. Ak u vás došlo k situácii, kedy hodnota PSA je zvýšená, doporučuje sa biopsia prostaty. Niekedy sa, bohužiaľ, vykonávajú zbytočne. Nová metóda je založená na objave amerických vedcov, ktorí zistili, že nádor produkuje okrem iných aj látku nazvanú p2PSA. Tá sa dostáva do krvi a podľa jej množstva možno usúdiť, či pacient má nádor, alebo mu hrozí. Práve táto testovaná látka podáva informácie aj o tom, či je nádor rýchlo rastúci a z toho dôvodu je veľmi nebezpečný pre pacienta, alebo naopak pomaly rastúci, a tým pádom menej rizikový. Vďaka svojim vlastnostiam p2PSA nastupuje ako dôležitý diagnostický indikátor pre rozšírenie a zlepšenie detekcie karcinómu prostaty. Zároveň tým môže odpadnúť niekoľkotýždňový stres pacientov, ktorí čakajú na výsledky biopsie. Bohužiaľ, zatiaľ sa nepodarilo zahrnúť tento marker do systému verejného zdravotného poistenia, preto vám vykonanie tohto veľmi užitočného vyšetrenia ponúkame za priamu úhradu. Cena tohto vyšetrenia je 100 eur. Vyšetrenie výrazne pomôže v rozhodovaní o ďalšom postupe vyšetrovania a liečby vašej prostaty. Opakovanie biopsie prostaty však absolútne vylúčiť nemožno. Toto vyšetrenie takisto umožní posúdenie prostaty u pacientov, kde je biopsia kontraindikovaná (napr. pacienti užívajúci anopyrín, warfarín atď.). Či vám prevedieme vyšetrenie p2PSA, je na vašom rozhodnutí.

Za uvedenú cenu budete mať vyšetrené PSA, free PSA a p2PSA s vyhodnotením PHI (prostate health index).

Text: Doc. Ing. Pavol Blažiček CSc.