Privátna urologická ambulancia si Vám s hrdosťou dovoľuje oznámiť, že sa stala členom prestížnej spoločnosti SCRS (Society for Clinical Research Sites).

Zaujímavé štatistiky

 • ročne sa vo svete zdiagnostikuje viac ako 700 tisíc nových CaP
 • na Slovensku sa ročne zdiagnostikuje viac ako 1200 CaP ročne, t.j. viac ako 3 novodiagnostikované prípady denne
 • prevalencia je okolo 40 mužov na 100 tisíc mužov ročne
 • celosvetovo je CaP druhým najčastejším zhubným nádorom, až 12 percent zo všetkých nádorov
 • v rozvinutých krajinách až v 19 percentách a na prvom mieste
 • v SR je tretím najčastejším nádorom, za nádorom konečníka a hrubého čreva a za nádorom pľúc, výskyt v 9,5 percentách
 • ročne zomrie na svete viac ako 222 tisíc mužov na CaP, na Slovensku to je 500 mužov, vzhľadom k pomerne nízkej úmrtnosti ide o nádor s najvyššou prevalenciou, teda s najčastejším nádorom u mužov
 • až 42 percent mužov vo veku 50 rokov má CaP mikroskopický, ktorý sa môže, ale nemusí prejaviť
 • v USA ročne ochorie 240 000 mužov na rakovinu prostaty
 • 33 000 mužov v USA ročne zomrie na rakovinu prostaty
 • v Európe je ročne diagnostikovaných asi 300 000 mužov s rakovinou prostaty
 • ročne zomrie v Európe asi 80 000 mužov na rakovinu prostaty
 • v roku 2009 bolo v ČR diagnostikovaných 6154 nových prípadov, zomrelo 1305 mužov, teda 4 denne
 • ročne zomrie vo svete 258 000 mužov s rakovinou prostaty
 • V Európe sa ročne urobí 1,1 milión biopsií prostaty
 • v USA sa ročne urobí 1,1 milión biopsií prostaty
 • v Českej republike sa predpokladá , že v roku 2013 sa zdiagnostikuje 8000 nových prípadov rakoviny prostaty
 • 5 percent mužov má po biopsii prostaty zápal a 70 percent z nich potrebuje hospitalizáciu
 • od zavedenia brachyterapie sa na Slovensku zrealizovalo 413 výkonov