Privátna urologická ambulancia si Vám s hrdosťou dovoľuje oznámiť, že sa stala členom prestížnej spoločnosti SCRS (Society for Clinical Research Sites).

Cenník

Privátna urologická ambulancia je zmluvným partnerom zdravotných poisťovní:

25 Všeobecná zdravotná poisťovňa
24 Dôvera zdravotná poisťovňa
27 Union zdravotná poiusťovňa

Doplatky za poskytované služby, ktoré nie sú plne hradené poisťovňou, alebo sú nad rámec zdravotnej starostlivosti, ktorá nie je hradená poisťovňou.

Možnosť platiť od 05.01.2009 platobnou kartou cez platobný terminál.

NOVINKA - Liečba pomocou PiezoWave 2 ESWT 1000.00 eur
Konzultácia a poradenstvo /podľa dĺžky trvania/ 2.00 eur
Konzultácia a poradenstvo /podľa dĺžky trvania/ 5.00 eur
Konzultácia a poradenstvo /podľa dĺžky trvania/ 8.00 eur
Konzultácia a poradenstvo /podľa dĺžky trvania/ 10.00 eur
Konzultácia a poradenstvo /podľa dĺžky trvania/ 15.00 eur
Konzultácia a poradenstvo /podľa dĺžky trvania/ 20.00 eur
Konzultácia a poradenstvo /podľa dĺžky trvania/ 30.00 eur
Vyšetrenie na vlastnú žiadosť /podľa dĺžky trvania/ 10.00 eur
Vyšetrenie na vlastnú žiadosť /podľa dĺžky trvania/ 20.00 eur
Vyšetrenie na vlastnú žiadosť /podľa dĺžky trvania/ 30.00 eur
Vyšetrenie na vlastnú žiadosť /podľa dĺžky trvania/ 50.00 eur
Vyšetrenie na vlastnú žiadosť /podľa dĺžky trvania/ 100.00 eur
Flexibilná cystoskopia muža nadštandardná 20.00 eur
Flexibilná cystoskopia ženy nadštandardná 15.00 eur
Urodynamické vyšetrenie nadštandard 20.00 eur
Biopsia prostaty nadštandard /podľa dĺžky trvania/ 30.00 eur
Biopsia prostaty nadštandard /podľa dĺžky trvania/ 20.00 eur
Biopsia prostaty nadštandard /podľa dĺžky trvania/ 10.00 eur
Výmena 1 mesačný PK nadštandard 5.00 eur
Výmena 3 mesačný PK nadštandard 14.00 eur
PC analýza spermiogramu 40.00 eur
Aplikácia 1 mes. hor.depotu 5.00 eur
Aplikácia 3 mes. hor.depotu 10.00 eur
Aplikácia 6 mes. hor.depotu 20.00 eur
Uroflowmetria a PMR 8.00 eur
USG nehradené z poistenia /podľa dĺžky trvania/ 8.00 eur
USG nehradené z poistenia /podľa dĺžky trvania/ 10.00 eur
USG nehradené z poistenia /podľa dĺžky trvania/ 15.00 eur
Deliberacia prepucia 5.00 eur
Poradenstvo pre inkontinenciu 5.00 eur
Intravesikálna aplikácia látok 10.00 eur
Objednávanie na iné pracovisko 3.00 eur
Vasektómia - podľa spotreby materiálu. Cena je vrátane kontrolného vyšetrenia spermiogramu, histologického vyšetrenia a balíčku na domáce ošetrovanie rany. 400.00 - 500.00 eur
Obriezka - podľa spotreby materiálu 300.00 - 350.00 eur
Plastika uzdičky - podľa spotreby materiálu 150.00 - 200.00 eur
Drobný chirurgický zákrok 50.00 eur
Odber krvi alebo moču 2.00 eur
Reg. poplatok ročný 30.00 eur
Reg. poplatok ročný 50.00 eur
Reg. poplatok ročný 100.00 eur
Vyšetrenie doma 30.00 eur
Výter na vlastnú žiadosť 10.00 eur
Výter na vlastnú žiadosť 15.00 eur
Vyšetrenie na pohlavné ochorenia na vlastnú žiadosť / podľa rozsahu vyšetrení / 100.00 eur
Vyšetrenie na pohlavné ochorenia na vlastnú žiadosť / podľa rozsahu vyšetrení / 200.00 eur
Vyšetrenie na pohlavné ochorenia na vlastnu žiadosť / podľa rozsahu vyšetrení / 400.00 eur
Vyšetrenie erektílnu dizfunkciu na vlastnu žiadosť 30.00 eur
Vyšetrenie erektílnu dizfunkciu na vlastnu žiadosť 50.00 eur
Vyšetrenie predčasnú ejakuláciu na vlastnu žiadosť 30.00 eur
Vyšetrenie predčasnú ejakuláciu na vlastnu žiadosť 50.00 eur
Materiál 2.00 eur
Materiál 5.00 eur
Materiál 10.00 eur
Príprava a vyhodnotenie RTG 5.00 eur