Privátna urologická ambulancia si Vám s hrdosťou dovoľuje oznámiť, že sa stala členom prestížnej spoločnosti SCRS (Society for Clinical Research Sites).

Zápal

Zápalové ochorenia prostaty nazývame PROSTATITÍDA. Ide o rôznorodú skupinu ochorení s rôznym delením a odlišnými príznakmi. Podľa delení poznáme prostatitídu, napr.  akútnu, subakútnu alebo chronickú bakteriálnu alebo nebakteriálnu.

V súčasnosti ja najviac používané delenie podľa Guideline EUA.

Zápaly prostaty sa prejavujú rôznymi príznakmi, ktoré výrazne znepríjemňujú mužom nielen telesné zdravie, ale aj psychický a intímny život. Pacienti so zápalom prostaty / hlavne chronickým / sú častokrát zúfalí, ubolení, depresívne ladení, melancholickí. Najdôležitejšie je pred zahájením liečby zistiť príčinu, tzv. agens, ktorý spôsobuje mužovi problém. Veľmi dôležitá je trpezlivosť pacienta a jeho spolupráca s lekárom pri zisťovaní príčiny a dôvera v lekára pri liečbe. Liečba je častokrát náročná na čas, nezriedka trvá aj niekoľko mesiacov, možno až jeden rok. Nie vždy sa tak ale podarí. Častokrát sa stretávame s výrazom idiopatický zápal prostaty. Ide o zápal, kedy sa nepodarí zistiť príčinu ochorenia.

V súčasnosti je doporučované rozdelenie prostatitíd na tieto 4 skupiny:

1. Akútna bakteriálna prostatitída - je spôsobená baktériami.
2. Chronická bakteriálna prostatitída - je vyvolaná baktériami, ale má zdĺhavý priebeh.
3. Syndróm chronických panvových bolestí. Je najčastejšou formou prostatitídy, môže byť spôsobená aj mykoplazmami, chlamýdiami alebo inými etiologickými faktormi.
4. Asymptomatická zápalová prostatitída je bezpríznakové ochorenie.

Ak máte hocijaké otázky, neváhajte a kontaktujte nás na telef. číslach 032/6524082, 0905 990600, cez kontaktný formulár, emailom roman.sokol@urology.sk alebo napíšte otázku do fóra a my vám na ňu odpovieme.