Privátna urologická ambulancia si Vám s hrdosťou dovoľuje oznámiť, že sa stala členom prestížnej spoločnosti SCRS (Society for Clinical Research Sites).

Fórum

Od apríla 2016 sme zmenili spôsob odpovedania na otázky, ktoré nám adresujete na naše fóra. Sme on line pripojení a odpovedáme ihneď ako máme čas. Nebuďte prekvapení a nemyslite si / ako si myslia niektorí muži /, že si píšeme otázky a odpovede sami, nie je to štýl našej práce. Nebuďte prekvapení, že odpovieme do pár minút a nebuďte prekvapení keď odpovieme na druhý deň, môžeme mať aj iných pacientov, ktorí sú práve na vyšetrení. Snažíme sa vyhovieť všetkým z Vás, aj pacientom, ktorí boli operovaní alebo ošetrovaní na iných pracoviskách.