Privátna urologická ambulancia si Vám s hrdosťou dovoľuje oznámiť, že sa stala členom prestížnej spoločnosti SCRS (Society for Clinical Research Sites).

Prostata

Čo je vlastne prostata a kde sa nachádza, aká je jej funkcia? Prostata je žľaza, ktorá je uložená pod močovým mechúrom / viď obrázok /, prechádza cez ňu močová rúra, do ktorej v prostate ústia semenovody, spolu s vývodmi zo semenných mechúrikov. Z močového mechúra odteká cez prostatu / cez močovú rúru/ moč a prostata pôsobí teda ako ventil. Zároveň cez semenovod odchádza cez prostatu ejakulát, ktorý obsahuje spermie a tekutinu vytvorenú v semenných mechúrikoch. Tento ejakulát je želatínovej konzistencie a aby mohol skvapalnieť, potrebuje sa dostať do kontaktu s bielkovinou vytvorenou v prostate. Táto bielkovina sa volá prostatický špecifický antigén / PSA /. Význam tejto bielkoviny je veľký a významný hlavne v diagnostike a kontrole liečby rakoviny prostaty. Jej význam je iný u mladých mužov / v produktívnom veku / a iný u mužov vo vyššom veku. Veľký význam má pochopenie zonálnej anatómie prostaty / viď obrázok/. Za zonálnu anatómiu môže embryológia, teda vývoj prostaty pred narodením. Benígna hyperplázia, teda nerakovinové zväčšenie prostaty sa vyskytuje hlavne v centrálnej zóne / teda v časti, ktorá bezprostredne obklopuje prostatu / a v periférnej zóne sa vyskytuje hlavne rakovina prostaty. Z anatomického hľadiska je dôležitý apex prostaty / hlavne pri radikálnej operácii je dôležité kompletné odstránenie apexu /.

Ochorenia prostaty delíme na zápalové ochorenia a na nádorové ochorenia. Nádorové ochorenia delíme na nezhubné a zhubné, teda na rakovinu prostaty. Každé ochorenie má aj mnoho ďalších delení.

Cieľom tejto stránky je priniesť objektívne informácie o ochoreniach prostaty, o diagnostike ochorení prostaty, o liečbe chorôb prostaty - hlavne o liečbe, ktorá je overená a dokázaná medicínou založenou na dôkaze, na tzv. evidence based medicine. V súčasnosti využíva veľmi veľa spoločností dieru v zákone o reklame a dieru v zákone o lieku a inzerujú vo veľkom nepravdivé informácie o výživových doplnkoch, čím zavádzajú mužov trpiacich problémami s prostatou.

Nie každý muž, ktorý má problém s prostatou, musí byť aj liečený. Je veľa mužov, ktorí nepotrebujú aktívnu liečbu, ani tabletkovú a ani operačnú, stačí im úprava životosprávy a zmena pitného režimu. Ak už niekto potrebuje liečbu, sú v súčasnosti prítomné lieky zo skupiny alfablokátorov, inhibítorov 5-alfa reduktázy a inhibítorov fosfodiesterázy 5 typu, tieto sa môžu navzájom aj kombinovať. Skupina alfablokátorov obsahuje molekuly ako tamsulosin, alfuzosin, terazosin, doxazosin a silodosin. Najpoužívanejší je tamsulosin v dávke 0,4 mg denne, najuroselektívnejší je silodosin. V inej rubrike nájdete všetky doplatky na lieky, ktoré sú dostupné na trhu. Ide o cenník podľa vestníku Ministerstva zdravotníctva. Je iba na lekároch a na lekárňach, ktorý liek a za aký doplatok vám vydajú. Je dôležité, aby liek pacient skutočne potreboval. Mnoho pacientov je totiž liečených zbytočne, existujú presne stanovené postupy k diagnostike a k liečbe ochorení prostaty tzv. guideline. Aj tieto klinické návody nájdete na tejto stránke. Určili ich najvýznamnejší odborníci z odboru urológia spomedzi všetkých krajín Európy. Pomocou vyšetrení na moderných prístrojoch zabránite zlej diagnostike a zbytočnému užívaniu liekov.

Najjednoduchším orientačným zistením, či máte alebo nemáte chorú prostatu, je, keď si vyplníte tento online dotazník. Ak máte pocit, že nie je všetko v poriadku, neváhajte a navštívte urológa. Jedenkrát za 3 roky po dovŕšení 40 rokov máte nárok na bezplatnú preventívnu prehliadku.

Ak máte hocijaké otázky, neváhajte a kontaktujte nás na telef. číslach 032/6524082, 0905 990600, cez kontaktný formulár, emailom roman.sokol@urology.sk alebo napíšte otázku do fóra a my vám na ňu odpovieme.